Mar 21, 2016

A Quote from Codreanu on Walking "the Path of Honour"

via Ur-Fascist Analytics

"Walk only on the path of honour. Fight and never exhibit cowardice. Leave to lesser men the ways of infamy. Better to fall in battle, struggling on the path of honour, than to win the battle through the ways of infamy."
- Corneliu Zelea Codreanu in "Cărticica şefului de cuib" 
"Mergi numai pe căile indicate de onoare. Luptă şi nu fi niciodată mişel. Lasă pentru alţii căile infamiei. Decât să învingi printr-o infamie, mai bine cazi luptând pe drumul onoarei." 
- Corneliu Zelea Codreanu în "Cărticica şefului de cuib"

No comments:

Post a Comment